LIVSKVALITET OCH DRÖMBOENDE PÅ ÅLAND

LIVSKVALITET OCH DRÖMBOENDE PÅ ÅLAND

Fakta om Åland och att köpa bostad på Åland

Reglerna för dig som svensk eller icke ålänning att köpa en bostad på Åland kan du läsa med om här: https://www.alandliving.ax/sv/boende/kopa

Åland är ett självstyrt och enspråkigt svenskt landskap i Finland med sin egen flagga, den blåbottnade korsflaggan med sitt gul/röda kors. Åland har också egna frimärken, egna registreringsskyltar och en egen toppdomän (.ax).

Sammanlagt bor drygt 30 000 personer på Åland fördelade på 16 kommuner. Av dem bor cirka 12 000 i Ålands enda stad, Mariehamn. Staden grundades 1861 och är idag centrum för näringsliv och politik. Här ligger också Ålands regering som kallas Landskapsregeringen.

NATUREN

Släta berghällar, vindpinade martallar och lummiga lövängar. Klimatet på Åland är milt på grund av det omgivande havet. I kombination med en bördig jordmån är artrikedomen stor i både floran och fågellivet.

Det åländska urbergets karakteristiskt röda granit syns nästan överallt i landskapet. Den röda graniten används till vägbeläggning och därför lyser både grusvägar och asfalterade vägar röda.

Landskapet på huvudön varierar mellan barrskog med ett stort inslag av lövträd; brukad jord med åkrar och beteshagar samt lövängar som Åland är speciellt känt för.

En annan naturtyp, skapad av betande djur, syns speciellt på skärgårdsöarna och i naturreservatet på Herrön i Lemland och Borgboda fornminnesområde i Saltvik. Där marken är torrare trivs enbuskar, blåklockor, kattfot, rödklöver och backnejlika.

I skärgården finns ofta en gles barrskog med vindpinade förkrympta martallar. Ju längre ut mot havet du kommer desto mindre växtlighet. Längst ut i havsbandet finns bara karga kobbar med vissa örtartade växter. Läs mer på www.naturum.ax .

På Åland finns sammanlagt 44 naturreservat varav ett är sälskyddsområde och övriga löv- och barrskogar; myrar och kärr samt fågelskär och grusöar. De ingår alla i Natura 2000 vilket är EU:s nätverk av skyddad natur i syfte att värna om naturtyper och arter.

Lövängar och hagar kräver dock skötsel med gamla metoder för att arterna ska leva kvar. Bland annat bedrivs slåtter och lövtäkt i flera reservat under sommaren.

NÄRINGSLIV

I öriket räknas sjöfart, handel, bankverksamhet, jordbruk och livsmedel till de viktigaste näringarna. Särskilt sjöfarten har alltid varit viktig för Åland och ingen annan näring har nog präglat ålänningarna så mycket som den.

Besök gärna Ålands Sjöfartsmuseum, segelfartyget Pommern och Sjökvarteret i Mariehamn för att få veta mer om den spännande sjöfartshistorien.

TYPISKT FÖR ÅLAND

Unikt för Åland är den orörda skärgården och de vackert slipade klipporna som får sin röda färg från den åländska rapakivigraniten. Med sina 6 700 öar erbjuder Åland en övärld där havet alltid är nära. Visste du att Åland har flest soltimmar i Norden från maj till augusti?

Kännetecknande för Åland är också midsommarstängerna med sina färgglada midsommarkronor och de gammaldags väderkvarnarna.

RESAN TILL ÅLAND

Det finns gott om avgångar och olika resealternativ dagligen både från Sverige och från Finland. Själva resan till Åland är en viktig del av hela reseupplevelsen – båtresan till Åland går genom den vackra skärgården och det finns mycket att göra under resan. Ät gott och njut av såväl underhållningen ombord som de vackra vyerna över den unika skärgården med tusentals öar och skär.

FRÅN SVERIGE

Den kortaste båtresan till Åland går från Grisslehamn och Kapellskär. Hamnarna ligger ca 1 till 1,5 timmes bilresa norr om Stockholm och båtresan till Åland tar ca 2 timmar.

ÄPPELRIKET

När du närmar dig norra Finström händer något med landskapet. På bägge sidor av vägen mot Geta breder rader av äppelträd ut sig i stora böljande fält.

Under försommaren är träden vita av äppelblom, på sensommaren röda av frukt och på senhösten granna av höstlöv mot den grå dagern.
I Finland produceras cirka fem miljoner kilogram äpplen. 270 hektar odlas av ca 45 äppelproducenter. Huvuddelen av de åländska äpplena säljs på den finländska marknaden. I dagsläget kommer över 70 % av äpplen som produceras i Finland från Åland.

ÖVRIGT

Åland Quality Living är stolta över vårt samarbete meden av Ålands äppelodlare – varmt välkommen in till vårt kontor och smaka på de fantastiskt goda äpplena och äppelmusten.

Det är lite för luddigt att jämföra ”Åland” med ”Finland” eller ”Sverige”. Eller med ”Helsingfors/Stockholm” etc.

Om det är jämförelsepunkterna kommer ju vissa saker som är positiva och andra som är negativa att ställas uppochner. Om istället jämförelsen görs mellan att bo i Kramfors, Mora eller Jyväskylä så blir ju svaren helt annorlunda.

I förhållande till sin storlek skulle jag säga att Åland är ganska unikt i världen (!).

Folk, språket, det sociala och samhället i stort är lite som att bo i en mindre ort lite norrut i Sverige. Ingen trängsel, naturen nära, folk umgås mer hemma och mindre på krog, och har på grund av korta restider till jobb och skolor tid att umgås, pyssla med sina stugor, jakt, fiske, sport etc. Mer båt än skoter, såklart, och korta avstånd generellt. Folk med pengar har inte baconfrilla, sportbilar och märkeskläder utan ett hus vid havet, fin båt, traktor, grävmaskin, en fin bössa etc. Avslappnat och utan utåtriktad kultur att imponera.

Ekonomiskt är det klart bättre än i motsvarande mindre ort i Sverige eller Finland. Utbud av det mesta är ENORMT, och de som säger något annat jämför inte alls med jämförbara städer och regioner, utan omedvetet med storstäder.

Sport och ungdomssidan är enormt väl organiserat och de ekonomiska effekterna av PAF-pengarna är uppenbara vart än man vänder sig. Absolut världsklass.

Det offentliga är en stor del av ön. Ungefär var tredje arbetstagare är anställda i offentlig sektor eller privata företag med det offentliga som ägare/delägare. Det betyder att det är bra service, lätt att få prata direkt med rätt tjänsteman direkt, mycket personal i skolor och dagis etc etc. Men man ska inte mörka att uppstår udda behov eller situationer så är det ju inte tillgången till struktur som i en huvudstadsregion.

Samma med vården, absolut världsklass för sin storlek. Men som tur är så skickar man ju de fall som inte kan hanteras till Åbo eller Stockholm etc. Sämst är det väl då med sådant där som är lite mitt emellan. Vården gör det då själv, och med bra intentioner och engagemang, bättre än de flesta ställen, men det finns ju bara en viss bandbredd. Så man får väldigt bra hjälp, men det är klart att alla specialister och maskiner av alla sorter finns ju inte på ön på samma sätt som i storstäder. Men klart (!) bättre än i alla jämförbara orter.

Det finns ett oerhört blomstrande näringsliv och entreprenörskap här. Utbudet är fascinerande, inte bara krogar och uteställen. Har i princip aldrig misslyckats med att hitta det jag sökt eller behöver hjälp med. Prisläget är konstigt. Billiga saker är dyra och dyra saker är billiga. Dvs de många små vardagliga utgifterna är dyra (men det märker man inte efter ett tag). Konstigt nog är de mer kostsamma sakerna ofta möjliga att få tag på till helt ok priser. Men det kräver ofta att man både letar runt och förhandlar.

Arbetslösheten är låg. Men väldigt många arbetsplatser utanför det offentliga är väldigt små. Av naturliga skäl så är ju då även medarbetarpyramiderna få och spetsiga. Det gör att det finns god omsättning på jobb, men att antalet högre tjänster och specialister är få, och just de tjänsterna har lägre rotation och tillsätts ofta genom personliga nätverk.

Stoltheten för regionen är tydlig och välförtjänt, men litenheten och intimitetens baksida är att nätverken visserligen är tydliga men inte alltid så enkla att navigera för en utomstående. Inte alls så att det är korrumperat eller uteslutande, bara att folk normalt vet allt om vems pappa folk har och var alla bor och vilka som är gifta med vem och vad ungarna heter etc. Precis sådär som i inlandet norrut :-)
Jag har ibland känslan av att Åland som region, i fråga om utbud och tillgänglighet, är fullt i klass med en halvstor stad som är kanske 3 ggr större. Men samtidigt att lunken i vardagslivet är som att bo i en mindre stad i norr, fast med bättre ekonomi och nära till både Stockholm och Helsingfors.
Sedan tar det tid att på riktigt begripa det politiska systemet och hur den extremt tydliga närdemokratin både är en tillgång och ett problem.
Men det spelar ingen roll. Som helhet är det fantastiskt. Livskvaliteten här är hög, både vardag och helg. :-)
Men det bygger även på att sådant man själv värderar och söker är just sådant som finns här, för det som finns, finns istället i överflöd och av hög klass.

VILL DU HA LIVSKVALITET OCH DRÖMBOENDE I DEN ÅLÄNDSKA SKÄRGÅRDEN – HITTA DITT NYA HEM!

Intresseanmälan

Hjälp mig att hitta mitt Drömboende!